10 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ ศ 2557
โครงการจำขึ้นใจ หัวใจข้าราชการ
โครงการจำขึ้นใจ 9 เดินข้าราชการ