dev7studios
This is an example of a HTML caption with a link.
 
 
 

จำขึ้นใจ

 
คำร้อง   สุรักษ์  สุขเสวี
ทำนอง/เรียบเรียง   เศกพล  อุ่นสำราญ
ศิลปิน  สันติ ลุนเผ่ และ กุสุมาลย์ รุ่งเรือง   
ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมา     สวมเครื่องแบบสมญาข้าราชการ
และได้ทำภาระหน้าที่สำคัญ    รับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทย
* สานประโยชน์ของชาติและปวงประชา    เหมือนคำสัตย์สัญญาที่มอบเอาไว้
ด้วยหลักการเลิศล้ำ   หลักธรรมค้ำใจ    ภาคภูมิในเกียรติยศศักดิ์ศรี
**  จะเดินตามรอยเท้าของพ่อด้วยความตั้งใจ   จะเติมเต็มความหมายข้าราชการที่ดี
มอบชีวิตทุ่มเทให้แผ่นดินนี้     ทำความดีเพื่อชาติไทย
***  สูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคน      ต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไร
ด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไป        ฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง
(ทดแทนคุณให้พ่อหลวงและแผ่นดิน)
ยึดมั่นหัวใจ  ในหลักเที่ยงธรรม    รับใช้ประชาชน  ทุกคนเท่าเทียมกัน
มั่นคงความดีตลอดไป
ซ้ำ * และ ** และ ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
47/111 ต.ตลาดขวัญ ถนนติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2547 2020 โทรสาร 0 2547 2010